Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Ostatnie wiadomości

Zapisy

  GALERIE

  Fundacja

  Celem powołanej na początku 2020 roku Fundacji ARKUN jest:

  • Poprawa funkcjonowania jednostki w społeczeństwie – zapewnienie każdemu równego dostępu do wszystkich dziedzin życia: zdrowego stylu życia i sportu, ochrony zdrowia, oświaty, wychowania, kultury i sztuki, opieki i pomocy społecznej,
  • Rozwój gospodarki i nauki, w szczególności rozwój kompetencji cyfrowych, społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju,
  • Zwalczanie i zapobieganie wykluczeniu społecznemu, w tym w szczególności osób niepełnosprawnych,
  • Wspomaganie rozwoju regionalnego,
  • Wspomaganie rozwoju wolontariatu oraz aktywności społecznej, kulturalnej i edukacyjnej,
  • Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
  • Krzewienie kultury fizycznej, promocja zdrowego trybu życia i turystyki.

  Kontakt

  Fundacja ARKUN
  ul. Batorego 23/7, 81-365 Gdynia
  NIP: 586-235-30-41

  tel.: 609 79 59 99
  email: fundacja@rajdarkun.pl