Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Ostatnie wiadomości

Zapisy

  GALERIE

  • Strona główna

  Fundacja

  Celem powołanej na początku 2020 roku Fundacji ARKUN jest:

  • Poprawa funkcjonowania jednostki w społeczeństwie – zapewnienie każdemu równego dostępu do wszystkich dziedzin życia: zdrowego stylu życia i sportu, ochrony zdrowia, oświaty, wychowania, kultury i sztuki, opieki i pomocy społecznej,
  • Rozwój gospodarki i nauki, w szczególności rozwój kompetencji cyfrowych, społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju,
  • Zwalczanie i zapobieganie wykluczeniu społecznemu, w tym w szczególności osób niepełnosprawnych,
  • Wspomaganie rozwoju regionalnego,
  • Wspomaganie rozwoju wolontariatu oraz aktywności społecznej, kulturalnej i edukacyjnej,
  • Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
  • Krzewienie kultury fizycznej, promocja zdrowego trybu życia i turystyki.

  Kontakt

  Fundacja ARKUN
  ul. Batorego 23/7, 81-365 Gdynia
  NIP: 586-235-30-41

  tel.: 609 79 59 99
  email: fundacja@rajdarkun.pl