Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Ostatnie wiadomości

Zapisy

  GALERIE

  • Strona główna

  Fundacja

  Celami działalności Fundacji ARKUN są:

  • Poprawa funkcjonowania jednostki w społeczeństwie – zapewnienie każdemu równego dostępu do wszystkich dziedzin życia: zdrowego stylu życia i sportu, ochrony zdrowia, oświaty, wychowania, kultury i sztuki, opieki i pomocy społecznej,
  • Rozwój gospodarki i nauki, w szczególności rozwój kompetencji cyfrowych, społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju,
  • Zwalczanie i zapobieganie wykluczeniu społecznemu, w tym w szczególności osób niepełnosprawnych,
  • Wspomaganie rozwoju regionalnego,
  • Wspomaganie rozwoju wolontariatu oraz aktywności społecznej, kulturalnej i edukacyjnej,
  • Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
  • Krzewienie kultury fizycznej, promocja zdrowego trybu życia i turystyki.

  Pomoc dla Ukrainy:

  Zainspirowani przykładem Karola Bączkowskiego – Mark Montoya, Natasza Klikowicz, Paweł Musiał oraz nasza Fundacja, zaangażowali się w pomoc dla Ukrainy. Zorganizowaliśmy zbiórkę pieniędzy, skontaktowaliśmy się z producentami i dystrybutorami, negocjowaliśmy i pozyskaliśmy wartościowe produkty medyczne. W miniony weekend przedmioty te zostały zebrane w jednym miejscu, przygotowane i zapakowane. Paczki zostaną wkrótce dostarczone do Szpitala im. Mikołaja Pyrogowa w Kijowie oraz do Ukraińskich Sił Zbrojnych.

  W naszych staraniach skupiliśmy się głównie na opatrunkach medycznych: tradycyjnych, wojskowych, przeciwopaleniowych, na urazy klatki piersiowej i pleców, okluzyjnych, przeciw obfitym krwawieniom itp. Kupiliśmy m.in. kilkaset najbardziej potrzebnych opatrunków hemostatycznych takich marek jak: Axiostat, Celox, Surgispon. Przygotowaliśmy również 50 dobrze wyposażonych apteczek pierwszej pomocy, w skład których wchodziły produkty wykorzystywane w wojskowych służbach ratownictwa medycznego, w tym CAT TacMedSolutions Stasis 5th Generation.

  Dziękujemy następującym instytucjom i organizacjom: Axio Biosolutions, BurnCare Polska, Quartz Packaging, Alpinus Chemia Sp. z o.o., Salvador Medical, Less Mess Storage, za udostępnienie nam struktur organizacyjnych, za danie nam szansy na zakup produktów w warunkach niskiej dostępności, za rabaty, za dodatkowe przedmioty dodawane bezpłatnie, za miejsce do przechowywania i konfekcjonowania paczek, i za wyjątkową pomoc.

  Dziękujemy Karolowi Bączkowskiemu, za inspirację i cenne porady dotyczące ratownictwa medycznego. Dziękujemy: Adrien Poncin, Agata Górka, Aneta Kowalik, Piotr Śladowski, Magdalena Rzemieniewska za bezinteresowne wsparcie, dzielenie się siecią kontaktów i za dodatkową pracę. Dziękujemy Bartosz Grube za pomoc przy ostatecznym pakowaniu i segregacji pozyskanych darów. Z przyjemnością dziękujemy ponad 200 osobom, które przekazały darowiznę na naszą zbiórkę.

   

   

  Sprawozdanie z działalności Fundacji Arkun:

  2020 rok [ TUTAJ ]

  2021 rok [ TUTAJ ]

  2022 rok [ TUTAJ ]


  Kontakt

  Fundacja ARKUN
  ul. Batorego 23/7, 81-365 Gdynia
  NIP: 586-235-30-41

  tel.: 609 79 59 99
  email: fundacja@rajdarkun.pl

   

  Polityka prywatności