Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Ostatnie wiadomości

Zapisy

  GALERIE

  no images were found

  Fundacja

  Celami działalności Fundacji ARKUN są:

  • Poprawa funkcjonowania jednostki w społeczeństwie – zapewnienie każdemu równego dostępu do wszystkich dziedzin życia: zdrowego stylu życia i sportu, ochrony zdrowia, oświaty, wychowania, kultury i sztuki, opieki i pomocy społecznej,
  • Rozwój gospodarki i nauki, w szczególności rozwój kompetencji cyfrowych, społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju,
  • Zwalczanie i zapobieganie wykluczeniu społecznemu, w tym w szczególności osób niepełnosprawnych,
  • Wspomaganie rozwoju regionalnego,
  • Wspomaganie rozwoju wolontariatu oraz aktywności społecznej, kulturalnej i edukacyjnej,
  • Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
  • Krzewienie kultury fizycznej, promocja zdrowego trybu życia i turystyki.

  Pomoc dla Ukrainy:

  Zainspirowani przykładem Karola Bączkowskiego – Mark Montoya, Natasza Klikowicz, Paweł Musiał oraz nasza Fundacja, zaangażowali się w pomoc dla Ukrainy. Zorganizowaliśmy zbiórkę pieniędzy, skontaktowaliśmy się z producentami i dystrybutorami, negocjowaliśmy i pozyskaliśmy wartościowe produkty medyczne. W miniony weekend przedmioty te zostały zebrane w jednym miejscu, przygotowane i zapakowane. Paczki zostaną wkrótce dostarczone do Szpitala im. Mikołaja Pyrogowa w Kijowie oraz do Ukraińskich Sił Zbrojnych.

  W naszych staraniach skupiliśmy się głównie na opatrunkach medycznych: tradycyjnych, wojskowych, przeciwopaleniowych, na urazy klatki piersiowej i pleców, okluzyjnych, przeciw obfitym krwawieniom itp. Kupiliśmy m.in. kilkaset najbardziej potrzebnych opatrunków hemostatycznych takich marek jak: Axiostat, Celox, Surgispon. Przygotowaliśmy również 50 dobrze wyposażonych apteczek pierwszej pomocy, w skład których wchodziły produkty wykorzystywane w wojskowych służbach ratownictwa medycznego, w tym CAT TacMedSolutions Stasis 5th Generation.

  Dziękujemy następującym instytucjom i organizacjom: Axio Biosolutions, BurnCare Polska, Quartz Packaging, Alpinus Chemia Sp. z o.o., Salvador Medical, Less Mess Storage, za udostępnienie nam struktur organizacyjnych, za danie nam szansy na zakup produktów w warunkach niskiej dostępności, za rabaty, za dodatkowe przedmioty dodawane bezpłatnie, za miejsce do przechowywania i konfekcjonowania paczek, i za wyjątkową pomoc.

  Dziękujemy Karolowi Bączkowskiemu, za inspirację i cenne porady dotyczące ratownictwa medycznego. Dziękujemy: Adrien Poncin, Agata Górka, Aneta Kowalik, Piotr Śladowski, Magdalena Rzemieniewska za bezinteresowne wsparcie, dzielenie się siecią kontaktów i za dodatkową pracę. Dziękujemy Bartosz Grube za pomoc przy ostatecznym pakowaniu i segregacji pozyskanych darów. Z przyjemnością dziękujemy ponad 200 osobom, które przekazały darowiznę na naszą zbiórkę.

   

   

  Sprawozdanie z działalności Fundacji Arkun:

  2020 rok [ TUTAJ ]

  2021 rok [ TUTAJ ]

  2022 rok [ TUTAJ ]


  Kontakt

  Fundacja ARKUN
  ul. Batorego 23/7, 81-365 Gdynia
  NIP: 586-235-30-41

  tel.: 609 79 59 99
  email: fundacja@rajdarkun.pl

   

  Polityka prywatności