Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Regulamin III Turystyczna Włóczęga ARKUN

Regulamin III Turystyczna Włóczęga ARKUN

REGULAMIN

III Turystyczna Włóczęga ARKUN

25 – 27 września 2020 roku

Gmina Dziemiany

 1. Organizatorzy:
 • Fundacja ARKUN
 • Esencja | kreatorzy reklamy
 • Klub Turysty „Alpino” O/Gdańsk PTTK
 1. Współorganizatorzy:
 • Urząd Gminy Dziemiany
 • Starostwo Powiatowe w Kościerzynie
 • Szkoła Podstawowa w Dziemianach
 1. Patronat:
 • Burmistrz Gminy Dziemiany
 • Starosta Powiatu Kościerskiego
 • Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk
 • Radio Kaszebe
 1. Sponsorzy:
 • Urząd Gminy Dziemiany
 • Starostwo Powiatowe w Kościerzynie
 1. Termin:

Rajd odbędzie się w dniach 25 – 27 września 2020 r. Start – 25 czerwca (piątek) godzina 09:00 plac przed stacją PKP Kościerzyna (możliwość pozostawienia samochodu), lub stacja PKP Lubnia o godzinie 10:30. Zakończenie – 27 czerwca (niedziela) godzina 15:00 plac przed stacją PKP Kościerzyna.

 1. Miejsce:

Trasy będą przebiegać przez teren gminy Dziemiany, ale też sąsiadujących gmin powiatu kościerskiego i chojnickiego. Organizatorzy przygotowali trasy piesze o długości 15 km, 20 km i 30 km. Szczegółowe informacje ukażą się na stronie internetowej rajdu www.rajdarkun.pl

 1. Trasy:

Rodzinna

Dzień 1 (25.09) Lubnia PKP – Lubnia – Zalesie – Ścieżka Kulturowa w Leśnie (kręgi Kamienne i kurhany) – Leśno – Wysoka Zaborska – Dunajki – Dziemiany. Długość trasy 20 km

Dzień 2 (26.09) Dziemiany – Jastrzębie Dziemiańskie – jezioro Lipno, Rezerwat Przyrody Lipno-Lipienko (platforma widokowa) – Kloc – Dąbrówka – Piechowice – Dziemiany

Długość trasy 19,5 km

Dzień 3 (27.09): Dziemiany – ścieżka przyrodnicza nad jeziorem Rzuno w Dziemianach – ścieżka edukacyjna Pętla Trawice – Turzonko -Stare Słone – Kalisz Kaszubski PKP

Długość trasy: 11 km

Młodzieżowa

Dzień 1 (25.09) Lubnia PKP – Leśno – Orlik – Lamk – Jezioro Młosino – L. Zarośle – Dziemiany. Długość trasy 21 km

Dzień 2 (26.09) Dziemiany – Piechowice – Lipno – Słupinko – Schodno – Belfort – Wantochowo  – Parowa – Dziemiany. Długość trasy 20 km

Dzień 3 (27.09) Dziemiany – Borsztal – Turzonka – Stare Słone – Kalisz Kaszubski. Długość trasy 10 km

Długodystansowa

Dzień 1 (25.09) Lubnia – Zalesie – Kręgi kamienne gotów – Orlik – Jezioro Zmarłe – Jastrzębie Dziemiańskie – Dziemiany. Długość trasy 30 km

Dzień 2 (26.09) Dziemiany – Piechowice – Czarlina – Loryniec – Schodno (Zielona Szkoła) – Piechowice – Dziemiany. Długość trasy 31 km

Dzień 3 (27.09) Dziemiany – Wilczewo – Trzebuń – Turzonka – Stare Słone – Kalisz. Długość trasy 15 km

 1. Atrakcje dodatkowe

– piątek – pokazy strażackie, ognisko

– sobota – zespołowe zadania z zakresu pierwszej pomocy, impreza na orientację, medale, nagrody, ognisko

 1. Cele rajdu:

– Promocja turystyczna gminy Dziemiany

– Integracja turystów z Pomorza i całej Polski

– Propagowanie aktywnego wypoczynku, jako formy spędzania wolnego czasu

– Propagowanie zdobywania odznak turystyki kwalifikowanej

 1. Kadra:

Komendant: Paweł Musiał

Prowadzący trasy pieszej młodzieżowej: Mariusz Albecki, Mariusz Wesołowski

Prowadząca trasę pieszą długodystansową: Joanna Sawoniewska

Prowadzący trasy pieszej rekreacyjnej: Marcin Strusiński

Sekretariat: Marta Komolubi-Smolarczyk

11. Warunki uczestnictwa:

 • Oferta Rajdu skierowania jest do rodzin, dzieci i młodzieży szkół podstawowych i średnich regionu pomorskiego.
 • Rajd jest imprezą turystyki kwalifikowanej wymagającą od uczestników odpowiedniego wyposażenia i kondycji. Uczestnicy muszą posiadać ekwipunek umożliwiający kilkudniową wędrówkę pieszą w zmiennych warunkach atmosferycznych oraz nocowanie w warunkach turystycznych.
 • Osoby niepełnoletnie mogą brać udział tylko pod opieką osób pełnoletnich.
 • Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie zgłoszenia z potwierdzeniem wpłaty wpisowego do dnia 04 czerwca 2020 r.
 • Ilość miejsc jest ograniczona i o przyjęciu będzie decydować kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia po terminie przyjmowane będą jedynie w przypadku wolnych miejsc oraz bez gwarancji zabezpieczenia pełnych świadczeń.
 • Opiekunowie grup co najmniej 10-osobowych uczestniczą w Rajdzie nieodpłatnie.
 • Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie, którą przedstawiają na starcie Rajdu.
 1. Zgłoszenia:
  Rejestracja przez formularz zamieszczony na stronie www.rajdarkun.pl
 2. Zgłoszenie drogą mailową na adres pieszy@rajdarkun.pl wraz z informacją o zespole (nazwa) i jego składzie (ilość osób). Zgłoszenie jest ważne, jeśli zostanie potwierdzone dokonaniem wpłaty na konto organizatora: Fundacji Arkun 07160011141893685490000001
 3. Koszty uczestnictwa:

Ilość dni (noclegów)

do 31 maja 2020

do 24 września 2020

Opłata w dniu wydarzenia

3 dni (dwie noce)

50,00 zł

80,00 zł

100,00 zł

2 dni (jeden nocleg)

40,00 zł

70,00 zł

90,00 zł

1 dzień (bez noclegu)

30,00 zł

40,00 zł

50,00 zł

Istnieje możliwość zamówienia koszulki rajdowej. Wzór dostępny na stronie www.fb.com/arkunrajd. Cena 40 zł za sztukę.

 1. Świadczenia:
 • Noclegi w warunkach turystycznych, w namiotach lub na podłodze bazy Rajdu, dostęp do prysznicy i łazienek
 • Materiały krajoznawcze
 • Odznaczenie rajdowe
 • Poczęstunek turystyczny przy ognisku
 • Możliwość uczestniczenia w turnieju krajoznawczym, marszu na orientację
 • Wrzątek do celów spożywczych, kawa, herbata
 • Potwierdzenie punktów OTP
 • Dla chętnych za dodatkową opłatą koszulka rajdowa
 • Wstępy do obiektów na trasie Rajdu
 1. Przebieg rajdu:
 • Dojazd na miejsce rozpoczęcia Turystycznej Włóczęgi odbywa się we własnym zakresie.
 • Rajd startuje z Kościerzyny (plac przed stacją PKP) skąd uczestnicy przejeżdżają pociągiem do stacji Lubnia, przekazują bagaże i wraz z przewodnikami kierują się wybranymi trasami do bazy noclegowej. Czas trwania dziennych etapów wycieczek to około 6-8 godzin.
 • Po całodziennej wędrówce organizatorzy zapewniają miejsce noclegowe pod namiotem, na terenach zielonych przy szkole podstawowej. Gwarantowany jest transport bagaży między miejscami noclegowymi oraz dostęp do sanitariatów i pryszniców. W bazie, z pomocą instruktorów uczestnicy rozstawiają namioty, rozpalają ognisko, otrzymują ciepły posiłek. Pozostałe wyżywienie uczestnicy organizują we własnym zakresie.
 • Zakończenie Włóczęgi odbędzie się w niedzielę około godziny 15:00
 • Rajd odbędzie się bez względu na pogodę. Szczegóły (przebieg tras, godziny rozpoczęcia, dojazd, itp.) znajdą się na stronie www.rajdarkun.pl.
 1. Noclegi:
 • Zespół Kształcenia i Wychowania w Dziemianach, ul. Wyzwolenia 20, 83-425 Dziemiany
 1. Obowiązki uczestników:
 • przestrzeganie regulaminu Rajdu i postanowień Karty Turysty, przepisów przeciwpożarowych, ruchu drogowego i innych przepisów porządkowych,
 • stosowanie się do poleceń kierownictwa Rajdu,
 • organizacja wyżywienia we własnym zakresie (produkty, naczynia itp.)
 • każda grupa powinna posiadać własną apteczkę,
 • posiadanie ważnego dokumentu tożsamości oraz dowodu wpłaty wpisowego,
 • obowiązuje cisza nocna między godzinami 23.30 a 7.00 na okoliczność dłuższych imprez towarzyszących będzie przeznaczone odpowiednie miejsce tak, aby nie przeszkadzać pozostałym uczestnikom Rajdu,
 • posiadanie odpowiedniego ubioru i obuwia do wędrówki w różnych warunkach atmosferycznych oraz odpowiedniego sprzętu turystycznego, w tym śpiwora, karimaty lub materaca, miękkiego obuwia na zmianę, kubka, łyżki, itp.,
 • zabranie ze sobą dużo uśmiechu oraz tworzenie sympatycznej atmosfery na Rajdzie.
 1. Postanowienia końcowe:
 • impreza odbędzie się bez względu na pogodę,
 • w regulaminie mogą zachodzić niewielkie zmiany techniczne, należy śledzić komunikaty pojawiające się na stronie rajdu www.rajdarkun.pl oraz na stronie Rajdu na facebooku
 • uzupełnieniem regulaminu będą komunikaty przekazywane uczestnikom przez organizatorów na odprawach oraz zamieszczane na tablicy informacyjnej oraz w sekretariacie Rajdu,
 • uczestnicy Rajdu odpowiadają za szkody wyrządzone przez siebie wobec innych uczestników i osób trzecich. W razie drastycznych naruszeń niniejszego regulaminu
 • dopuszcza się możliwość usunięcia uczestników lub drużyny z Rajdu bez zwrotu wpisowego,
 • uczestnicy Rajdu są zobowiązani do przestrzegania zakazu palenia wyrobów tytoniowych w obiektach użyteczności publicznej,
 • w przypadku rezygnacji z Rajdu wpisowe nie podlega zwrotowi,
 • uczestnicy wyżywienie organizują we własnym zakresie,
 • korzystanie z bazy noclegowej możliwe jest tylko w godzinach od 15.00 do 10.00 dnia następnego, gdzie każdy uczestnik musi używać obuwia zamiennego,
 • opłata wpisowego nie zawiera kosztów przyjazdu na Rajd i powrotu z Rajdu.
 • posiadane mienie uczestnicy mogą ubezpieczyć we własnym zakresie,
 • interpretacja regulaminu Rajdu należy wyłącznie do organizatorów
 1. Kontakt:

e-mail: pieszy@rajdarkun.pl

Komendant Rajdu – Paweł Musiał tel.: 601863050

Z-ca komendanta Rajdu – Mariusz Albecki tel.: 505085902

 

Aktualizacja: 26.08.2020 r.