Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Regulamin Turystyczna Włóczęga (IV)

Regulamin Turystyczna Włóczęga (IV)

REGULAMIN IV Turystyczna Włóczęga ARKUN

1. Organizatorzy:
• Fundacja ARKUN
• Esencja | kreatorzy reklamy
• Klub Turysty „Alpino” O/Gdańsk PTTK

2. Współorganizatorzy:
• Urząd Gminy Smołdzino
• Szkoła Podstawowa w Smołdzinie

3. Patronat:
• Wójt Gminy Smołdzino
• Starosta Powiatu Słupskiego
• Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk
• Radio Kaszebe

4. Sponsorzy:
• Urząd Gminy Smołdzino
• Starostwo Powiatowe w Słupsku

5. Termin:
Rajd odbędzie się w dniach 11-13 czerwca 2021 r. Start – 11 czerwca (piątek) godzina 09:30 plac przed stacją PKP Damnica (możliwość pozostawienia samochodu). Zakończenie – 13 czerwca (niedziela) godzina 14:30 plac przed stacją PKP Damnica.

6. Miejsce:
Trasy będą przebiegać przez teren gminy Smołdzino, ale też sąsiadujących gmin powiatu słupskiego. Organizatorzy przygotowali trasy piesze o długości 15 km, 20 km i 30 km oraz rowerowa o długości 40 km. Szczegółowe informacje ukażą się na stronie internetowej rajdu www.rajdarkun.pl

7. Trasy:
Piesza Rekreacyjna
Piesza Młodzieżowa
Piesza Długodystansowa
Rowerowa

8. Atrakcje dodatkowe
– piątek – pokazy strażackie, ognisko
– sobota – zespołowe zadania z zakresu pierwszej pomocy, impreza na orientację, medale, nagrody, ognisko

9. Cele rajdu:
– Promocja turystyczna gminy Smołdzino i powiatu słupskiego
– Integracja turystów z Pomorza i całej Polski
– Propagowanie aktywnego wypoczynku, jako formy spędzania wolnego czasu
– Propagowanie zdobywania odznak turystyki kwalifikowanej

10. Kadra:
Komendant: Paweł Musiał
Prowadzący trasę pieszą młodzieżową: Mariusz Albecki,
Prowadząca trasę pieszą długodystansową: Joanna Sawoniewska
Prowadzący trasę pieszą rekreacyjną: Marcin Strusiński
Prowadzący trasę rowerową: Łukasz Bautembach
Sekretariat: Marta Komolubi-Smolarczyk

11. Warunki uczestnictwa:
a. Oferta Rajdu skierowania jest do rodzin, dzieci i młodzieży szkół podstawowych i średnich regionu pomorskiego.
b. Rajd jest imprezą turystyki kwalifikowanej wymagającą od uczestników odpowiedniego wyposażenia i kondycji. Uczestnicy muszą posiadać ekwipunek umożliwiający kilkudniową wędrówkę pieszą oraz jazdę rowerem w zmiennych warunkach atmosferycznych oraz nocowanie w warunkach turystycznych.
c. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział tylko pod opieką osób pełnoletnich.
d. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie zgłoszenia z potwierdzeniem wpłaty wpisowego do dnia 10 czerwca 2021 r.
e. Ilość miejsc jest ograniczona i o przyjęciu będzie decydować kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia po terminie przyjmowane będą jedynie w przypadku wolnych miejsc oraz bez gwarancji zabezpieczenia pełnych świadczeń.
f. Opiekunowie grup co najmniej 10-osobowych uczestniczą w Rajdzie nieodpłatnie.
g. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie, którą przedstawiają na starcie Rajdu.

12. Zgłoszenia:
1. Rejestracja przez formularz zamieszczony na stronie www.rajdarkun.pl/#zapisy
2. Zgłoszenie drogą mailową na adres pieszy@rajdarkun.pl.
Zgłoszenie jest ważne, jeśli zostanie potwierdzone dokonaniem wpłaty na konto organizatora: Fundacji Arkun 07160011141893685490000001

13. Koszty uczestnictwa:

Ilość dni (noclegów) do 31 maja 2020 do 24 września 2020 Opłata w dniu wydarzenia
3 dni (dwie noce) 50,00 zł 80,00 zł 100,00 zł
2 dni (jeden nocleg) 40,00 zł 70,00 zł 90,00 zł
1 dzień (bez noclegu) 30,00 zł 40,00 zł 50,00 zł

Istnieje możliwość zamówienia koszulki rajdowej. Wzór dostępny na stronie www.rajdarkun.pl. Cena 40 zł za sztukę.

14. Świadczenia:
• Noclegi w warunkach turystycznych, w namiotach, dostęp do prysznicy i łazienek
• Materiały krajoznawcze
• Odznaczenie rajdowe
• Poczęstunek turystyczny przy ognisku
• Możliwość uczestniczenia w turnieju krajoznawczym, marszu na orientację
• Wrzątek do celów spożywczych, kawa, herbata
• Potwierdzenie punktów OTP
• Dla chętnych za dodatkową opłatą koszulka rajdowa
• Wstępy do obiektów na trasie Rajdu

15. Przebieg rajdu:
• Dojazd na miejsce rozpoczęcia Turystycznej Włóczęgi odbywa się we własnym zakresie.
• Rajd startuje z Damnicy (plac przed stacją PKP), przekazują bagaże i wraz z przewodnikami kierują się wybranymi trasami do bazy noclegowej. Czas trwania dziennych etapów wycieczek to około 6-8 godzin.
• Po całodziennej wędrówce i jeździe rowerowej organizatorzy zapewniają miejsce noclegowe pod namiotem, na terenach zielonych przy szkole podstawowej. Gwarantowany jest transport bagaży między miejscami noclegowymi oraz dostęp do sanitariatów i pryszniców. W bazie, z pomocą instruktorów uczestnicy rozstawiają namioty, rozpalają ognisko, otrzymują ciepły posiłek. Pozostałe wyżywienie uczestnicy organizują we własnym zakresie.
• Zakończenie Włóczęgi odbędzie się w niedzielę około godziny 15:00
• Rajd odbędzie się bez względu na pogodę. Szczegóły (przebieg tras, godziny rozpoczęcia, dojazd, itp.) znajdą się na stronie www.rajdarkun.pl.

16. Noclegi:
• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smołdzinie, ul. Bohaterów Warszawy 48, 76-214 Smołdzino

17. Obowiązki uczestników:
• przestrzeganie regulaminu Rajdu i postanowień Karty Turysty, przepisów przeciwpożarowych, ruchu drogowego i innych przepisów porządkowych,
• stosowanie się do poleceń kierownictwa Rajdu,
• organizacja wyżywienia we własnym zakresie (produkty, naczynia itp.)
• każda grupa powinna posiadać własną apteczkę,
• posiadanie ważnego dokumentu tożsamości oraz dowodu wpłaty wpisowego,
• obowiązuje cisza nocna między godzinami 23.30 a 7.00 na okoliczność dłuższych imprez towarzyszących będzie przeznaczone odpowiednie miejsce tak, aby nie przeszkadzać pozostałym uczestnikom Rajdu,
• posiadanie odpowiedniego ubioru i obuwia do wędrówki w różnych warunkach atmosferycznych oraz odpowiedniego sprzętu turystycznego, w tym śpiwora, karimaty lub materaca, miękkiego obuwia na zmianę, kubka, łyżki, itp.,
• zabranie ze sobą dużo uśmiechu oraz tworzenie sympatycznej atmosfery na Rajdzie.

18. Informacje dodatkowe.
• Podczas przebywania w bazie rajdu uczestnicy powinni zastosować się do obowiązujących przepisów, zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego oraz przepisami prawa dotyczącymi COVID-19.
• Uczestnik oświadcza, że posiada świadomość stopnia ponoszonego ryzyka, jeżeli chodzi o zakażenie wirusem COVID-19 podczas rajdu. Zdaje sobie sprawę, że mimo wprowadzania reżimu sanitarnego i przestrzegania odpowiednich procedur przez Organizatora istnieje ryzyko zakażenia.
• Uczestnik oświadcza, że nie będzie wnosił żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora w razie zakażenia się wirusem COVID-19 podczas zawodów.
• Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania rajdu lub zmiany przebiegu wydarzenia w związku ze zmianą wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego oraz przepisów prawa dotyczących COVID-19.

19. Postanowienia końcowe:
• impreza odbędzie się bez względu na pogodę,
• w regulaminie mogą zachodzić niewielkie zmiany techniczne, należy śledzić komunikaty pojawiające się na stronie rajdu www.rajdarkun.pl oraz na stronie Rajdu na facebooku
• uzupełnieniem regulaminu będą komunikaty przekazywane uczestnikom przez organizatorów na odprawach oraz zamieszczane na tablicy informacyjnej oraz w sekretariacie Rajdu,
• uczestnicy Rajdu odpowiadają za szkody wyrządzone przez siebie wobec innych uczestników i osób trzecich. W razie drastycznych naruszeń niniejszego regulaminu
• dopuszcza się możliwość usunięcia uczestników lub drużyny z Rajdu bez zwrotu wpisowego,
• uczestnicy Rajdu są zobowiązani do przestrzegania zakazu palenia wyrobów tytoniowych w obiektach użyteczności publicznej,
• w przypadku rezygnacji z Rajdu wpisowe nie podlega zwrotowi,
• uczestnicy wyżywienie organizują we własnym zakresie,
• korzystanie z bazy noclegowej możliwe jest tylko w godzinach od 15.00 do 10.00 dnia następnego,
• opłata wpisowego nie zawiera kosztów przyjazdu na Rajd i powrotu z Rajdu.
• posiadane mienie uczestnicy mogą ubezpieczyć we własnym zakresie,
• interpretacja regulaminu Rajdu należy wyłącznie do organizatorów

20. Kontakt:
e-mail: pieszy@rajdarkun.pl
Komendant Rajdu – Paweł Musiał tel.: 601863050
Z-ca komendanta Rajdu – Mariusz Albecki tel.: 505085902

Aktualizacja: 21.03.2021 r.

REGULAMIN wersja PDF