Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Regulamin Wodna Przeprawa (S3)

Regulamin Wodna Przeprawa (S3)

Regulamin spływu kajakowego
III WODNA PRZEPRAWA ARKUN
2-4 lipca 2021 roku
Gmina Stara Kiszewa, rzeka Wierzyca

1. Organizator:
a. Esencja kreatorzy reklamy
b. Fundacja ARKUN

2. Patronat:
a. Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk
b. Wójt Gminy Stara Kiszewa Marian Pick
c. Starosta Powiatu Kościerskiego Alicja Żurawska
d. Radio Kaszebe

3. Partner: Fundacja Cemex „Budujemy Przyszłość”

4. Miejsce i data wydarzenia
a. 2-4 Lipca 2021 roku
b. Nocleg na polu namiotowym Agrotustystyki Bartoszówka, Batoszylas 15f
c. Spływ – trasa integracyjna – Górne Malki – Pogódki (2 lipca 2021 roku)
d. Spływ – trasa turystyczna – Bartoszylas – Zamek Kiszewski – Górne Maliki (3 Lipca 2021 roku)
e. Spływ – trasa rodzinna –Bartoszylas –Zamek Kiszewski (3 Lipca 2021 roku)
f. Spływ–trasa wymagająca – Owidz – Brachnowy (4 lipca 2021 roku)

5. Trasy:
a. Trasa integracyjna: 2 lipca – Górne Malki – Pogódki (10,4km, od 3 do 4h)
b. Trasa rodzinna: 3 lipca – Bartoszylas – Zamek Kiszewski (6,4 km, od 2 do 3h)
c. Trasa turystyczna: 3 lipca – Bartoszylas – Zamek Kiszewski – Górne Maliki (13 km, od 6 do 8h)
d. Trasa wymagająca: 4 lipca – Owidz – Brachnowy (5 km, od 2 do 4h)

6. Cel imprezy:
a. Popularyzacja turystyki kajakowej w województwie pomorskim
b. Promowanie regionalnych szlaków i miejscowości
c. Propagowanie zdrowego trybu życia i aktywnego wypoczynku

7. Kadra:
Komendant: Sebastian Nowicki
Z-ca komendanta: Paweł Musiał

8. Warunki uczestnictwa:
a. Oferta Rajdu skierowania jest do rodzin, dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z regionu pomorskiego.
b. Przeprawa jest imprezą wymagającą od uczestników odpowiedniego wyposażenia i kondycji. Uczestnicy muszą posiadać ekwipunek umożliwiający spływ kajakowy w zmiennych warunkach atmosferycznych oraz nocowanie w warunkach turystycznych.
c. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział tylko pod opieką osób pełnoletnich.
d. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie zgłoszenia z potwierdzeniem wpłaty wpisowego do dnia 1 lipca 2021 r.
e. Ilość miejsc jest ograniczona i o przyjęciu będzie decydować kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia po terminie przyjmowane będą jedynie w przypadku wolnych miejsc oraz bez gwarancji zabezpieczenia pełnych świadczeń.
f. Opiekunowie grup co najmniej 10-osobowych uczestniczą w Rajdzie nieodpłatnie.
g. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie, którą przedstawiają na starcie Rajdu.
h. Każdy z uczestników jest zobowiązany do posiadania aktualnego ubezpieczenia NNW obejmujące swoim zakresem aktywności zgodne z opisem imprezy.

9. Zgłoszenia:
a. Rejestracja przez formularz zamieszczony na stronie na stronie www.rajdarkun.pl/#zapisy
b. Zgłoszenie jest ważne, jeśli zostanie potwierdzone dokonaniem wpłaty na konto organizatora: 07160011141893685490000001 Bank BNP Paribas

10. Opłaty:
a. spływ bez noclegu – 85 zł osoba
b. spływ + 1 nocleg na polu namiotowym – 110 zł osoba
c. spływ + 2 noclegi na polu namiotowym – 140 zł osoba
d. 2 spływy + 2 noclegi na polu namiotowym – 210 zł osoba

Trasa integracyjna – udział bezpłatny dzięki wsparciu Fundacji Cemex „Budujemy Przyszłość” w ramach konkursu „Fabryka Pomysłów”, wydarzenie skierowana do osób niepełnosprawnych z opiekunem, ilość miejsc ograniczona, zgłoszenia wyłącznie telefonicznie pod numerem telefonu 694 493 862.

11. Świadczenia dla uczestników:
• Kajaki dwuosobowe (jednoosobowe po wcześniejszym zgłoszeniu)
• Kamizelki asekuracyjne
• Wiosła (2 sztuki na kajak dwuosobowy i 1 sztuka na kajak jednoosobowy)
• Transport z miejsca zakończenia spływu do obozu
• Dla uczestników spływu na trasie rodzinnej, transport z miejsca zakończenia spływu do miejsca obozowego.
• Poczęstunek
• Koszulka za dodatkową opłatą 40 zł (zamówienia mailowo na adres wodny@rajdarkun.pl)
• Noclegi w warunkach turystycznych, w namiotach, dostęp do prysznicy i łazienek
• Materiały krajoznawcze

12. Przebieg spływu
a. Baza wydarzenia zlokalizowana jest na terenie Agroturystyki “Bartoszówka” Bartoszylas 15f, dostępna dla uczestników od piątku (2 lipca) od godziny 16.00 do niedzieli (4 lipca) do godziny 11.00
b. Spływ integracyjny rozpocznie się w piątek (2 lipca) o godzinie 10:00 na polu namiotowym w Górnych Malikach i zakończy w Pogódkach około godziny 16:00.
c. Spływ rekreacyjny i turystyczny rozpocznie się w sobotę (3 lipca) o godzinie 10:00 przy przystani koło boiska piłkarskiego we wsi Bartoszylas
d. Około godziny 14.00 w sobotę (3 lipca) w Zamku Kiszewskim zaplanowany jest postój z ciepłym posiłkiem. W Zamku Kiszewskim kończy się trasa rodzinna, skąd organizatorzy zapewniają transport do Bartoszylasu. Decyzję o kontynuowaniu spływu na II etapie można podjąć na miejscu.
e. Etap drugi to przeniesienie kajaków ze zbiornika wodnego przed elektrownią do koryta rzeki oddalonego o około 300m. Trasa turystyczna kończy spływ w Górnych Malikach około godziny 18.00.
f. Trasa wymagająca rozpocznie się w Owidzu o godzinie 10:00 a zakończy w miejscowości Brachnowy około 13.00. Dojazd do Owidza we własnym zakresie. Ochrona środowiska naturalnego:

13. Uczestnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy spływu. Wszelkie odpady muszą być zabrane z trasy spływu.

14. Nocleg: Agroturystyki “Bartoszówka” Bartoszylas 15f

15. Obowiązki uczestników:
a. przestrzeganie regulaminu wydarzenia i postanowień Karty Turysty, przepisów przeciwpożarowych, ruchu drogowego i innych przepisów porządkowych,
b. stosowanie się do poleceń kierownictwa Rajdu,
c. organizacja wyżywienia we własnym zakresie (produkty, naczynia itp.)
d. obowiązuje cisza nocna między godzinami 23.30 a 7.00 na okoliczność dłuższych imprez towarzyszących będzie przeznaczone odpowiednie miejsce tak, aby nie przeszkadzać pozostałym uczestnikom Rajdu,
e. posiadanie odpowiedniego ubioru i obuwia do wędrówki w różnych warunkach atmosferycznych oraz odpowiedniego sprzętu turystycznego, w tym śpiwora, karimaty lub materaca, miękkiego obuwia na zmianę, kubka, łyżki, itp.,
f. zabranie ze sobą dużo uśmiechu oraz tworzenie sympatycznej atmosfery na Rajdzie.

16. Informacje dodatkowe
a. Podczas przebywania w bazie wydarzenia uczestnicy powinni zastosować się do obowiązujących przepisów, zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego oraz przepisami prawa dotyczącymi COVID-19.
b. Uczestnik oświadcza, że posiada świadomość stopnia ponoszonego ryzyka, jeżeli chodzi o zakażenie wirusem COVID-19 podczas rajdu. Zdaje sobie sprawę, że mimo wprowadzania reżimu sanitarnego i przestrzegania odpowiednich procedur przez Organizatora istnieje ryzyko zakażenia.
c. Uczestnik oświadcza, że nie będzie wnosił żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora w razie zakażenia się wirusem COVID-19 podczas wydarzenia.
d. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania rajdu lub zmiany przebiegu wydarzenia w związku ze zmianą wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego oraz przepisów prawa dotyczących COVID-19.

17. Postanowienia końcowe.
a. uczestnicy podczas spływu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu.
b. zabrania się używania wulgarnych słów oraz zachowywania się w sposób niesportowy
c. organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników spływu na miejsce wydarzenia
d. każdy uczestnik bierze udział w spływie na własną odpowiedzialność
e. organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania spływu oraz ewentualne kolizje i wypadki na trasie nie spowodowane przez niego
f. spływ odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne
g. w przypadku rezygnacji z udziału w imprezie Organizator nie wypłaca zwrotu opłat
h. uczestnik wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku w materiałach promocyjnych organizatora oraz podmiotów współpracujących i powiązanych biznesowo z organizatorem
i. organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian

18. Kontakt:
Komendant – Sebastian Nowicki tel.: 694493862,
Z-ca komendanta – Paweł Musiał tel.: 601863050
Email: wodny@rajdarkun.pl

 

Regulamin w formacie .pdf

 

 

 

Aktualizacja: 15.06.2021