Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Regulamin Wodna Przeprawa

Regulamin Wodna Przeprawa

1. Cel imprezy:
a. Popularyzacja turystyki kajakowej w województwie pomorskim
b. Promowanie regionalnych szlaków i miejscowości
c. Propagowanie zdrowego trybu życia i aktywnego wypoczynku

2. Organizator:
a. Esencja kreatorzy reklamy
b. Fundacja ARKUN

3. Patronat:
a. Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk
b. Radio Kaszebe

4. Miejsce i data wydarzenia
a) 3-5 Lipca 2020 roku
b) Nocleg Pole namiotowe Kręgski Młyn gmina Starogard (3-5 Lipca 2020 roku)
c) Spływ – trasa turystyczna – Pogódki – Czysta Woda – Kręgski Młyn (4 Lipca 2020 roku)
d) Spływ – trasa rodzinna – Pogódki – Czysta Woda (4 Lipca 2020 roku)

5. Program zawodów dostępny na stronie www.rajdarkun.pl

6. Warunki uczestnictwa:
a. Rejestracja przez formularz zamieszczony na stronie na stronie https://evenea.pl/event/wodnaprzeprawa lub mailowo na adres wodny@rajdarkun.pl wraz z informacją o zespole (nazwa) i jego składzie (ilość osób) oraz potwierdzeniem dokonania wpłaty na konto organizatora: 07160011141893685490000001 Bank BNP Paribas a także bezpośrednio w biurze zawodów w dniu wydarzenia.
b. Dokonanie opłaty startowej w wysokości zgodnej z regulaminem w formie:
– gotówkowej w kasie biura zawodów w dniu zawodów
– przelewu na konto Fundacja ARKUN
– płatności online w systemie Evenea
c. Wypełnienie oświadczenia:
– osoba pełnoletnia
– osoba niepełnoletnia
d. Prawo do uczestnictwa w wydarzeniu mają osoby, które ukończyły 18 lat. Osoby w przedziale wieku 16-18 wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Osoby poniżej 16 roku życia tylko pod stałą opieką rodziców lub opiekunów prawnych.
e. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, w przypadku zawodników niepełnoletnich, na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych
f. każda drużyna wyznacza kapitana drużyny, który reprezentuje zespół we wszystkich oficjalnych korespondencjach i komunikacji przed, w trakcie i po wydarzeniu
g. jedynie kapitanowie zespołów mogą zgłaszać protesty.

7. Opłaty:
Koszt uczestnictwa w spływie:
a. Spływ + 2 noclegi na polu namiotowym 110 zł.
b. Spływ + 1 nocleg na polu namiotowym 95 zł.
c. Spływ bez noclegu 80 zł.
d. Każdy z uczestników jest zobowiązany do posiadania aktualnego ubezpieczenia NNW obejmujące swoim zakresem aktywności zgodne z opisem imprezy.

8. Świadczenia dla uczestników:
• Kajaki dwuosobowe
• Kamizelki asekuracyjne
• Wiosła (2 sztuki na kajak)
• Zalaminowana mapa trasy
• Transport z miejsca obozowego do miejsca rozpoczęcia spływu
• Dla uczestników spływu na trasie rodzinnej, transport z miejsca zakończenia spływu do miejsca obozowego.
• Poczęstunek
• koszulka za dodatkową opłatą 40 zł (zamówienia mailowo na adres wodny@rajdarkun.pl)

9. Przebieg spływu
a. Baza wydarzenia zlokalizowana jest na polu namiotowym w Kręgskim Młynie i dostępna jest dla uczestników od piątku (3 lipca) od godziny 16.00 do niedzieli (5 lipca) do godziny 11.00
b. Organizatorzy zapewniają transport uczestników spływu z Kręgskiego Młyna do Pogódek o godzinie 10.00 w sobotę (4 lipca). Spływ rozpoczyna się o godzinie 11.00 w Pogódkach.
c. Około godziny 14.00 w sobotę (4 lipca) w Czystej Wodzie zaplanowany jest postój z drobnym poczęstunkiem oraz ogniskiem. W Czystej Wodzie kończy się trasa rodzinna, skąd organizatorzy zapewniają transport do Kręgskiego Młyna.
d. Trasa turystyczna kończy spływ w Kręgskim Młynie około godziny 18.00.
e. Wymeldowanie z pola w niedzielę do 11.00

10. Ochrona środowiska naturalnego:
Uczestnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy spływu. Wszelkie odpady muszą być zabrane z trasy spływu.

11. Skargi i zażalenia:
W czasie trwania wydarzenia – komendant rajdu Sebastian Nowicki, po zakończeniu przeprawy na adres email wodny@rajdarkun.pl

12. Informacje dodatkowe.
a. uczestnicy podczas spływu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu.
b. zabrania się używania wulgarnych słów oraz zachowywania się w sposób niesportowy
c. organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników spływu na miejsce wydarzenia
d. każdy uczestnik bierze udział w spływie na własną odpowiedzialność
e. organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania spływu oraz ewentualne kolizje i wypadki na trasie nie spowodowane przez niego
f. spływ odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne
g. w przypadku rezygnacji z udziału w imprezie Organizator nie wypłaca zwrotu opłat
h. organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian

13. Kontakt:
Komendant – Sebastian Nowicki tel.: 694493862, Z-ca komendanta – Paweł Musiał tel.: 601863050, Email: wodny@rajdarkun.pl

Aktualizacja: 09.06.2020