Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Stary Targ ugości Turystyczną Włóczęgę

Stary Targ ugości Turystyczną Włóczęgę

Paweł Musiał, Komendant Turystycznej Włóczęgi, oficjalnie ogłosił miejsce przyszłorocznej imprezy turystycznej. Gospodarzem pieszo-rowerowego wydarzenia będzie gmina Stary Targ.

We wtorkowe przedpołudnie byliśmy gośćmi wójta gminy, pana Wiesława Kaźmierskiego. Podczas rozmowy ustalono termin i miejsce bazy przyszłorocznej Turystycznej Włóczęgi. Miejmy nadzieję, że żadna pandemia nie pokrzyżuje nam planów.

Gmina Stary Targ położona jest w południowo-wschodniej części województwa pomorskiego, na Pojezierzu Iławskim. Od zachodu sąsiaduje z gminą Sztum, od południa z gminą Mikołajki Pomorskie, od wschodu z gminą Dzierzgoń, a od północy z gminami Malbork i Stare Pole.

W 1323 miejscowość została nazwana Aldemork, gdyż była prawdopodobnie osadą targową. Obszar ten zasiedlali wówczas zachodniobałtyjscy Prusowie. Pruski biskup misyjny Chrystian założył tu w latach 1215–1216 parafię. Prawdopodobnie w XIII wieku osada została zniszczona, a następnie w latach 1271–1276 ponownie zasiedlona na prawie chełmińskim. Znalazła się wówczas w komturii dzierzgońskiej (w granicach państwa krzyżackiego).

26 września 1629 w Starym Targu królowie Polski Zygmunt III Waza oraz Szwecji Gustaw II Adolf podpisali rozejm w Altmarku (używano wówczas niemieckiej nazwy Altmark), kończący wojnę pomiędzy tymi krajami. W latach 1655–1660 podczas II wojny północnej żołnierze króla szwedzkiego Karola X Gustawa ograbili i zniszczyli miejscowość oraz kościół, który wkrótce odbudowano. Od 1772 Stary Targ znajdował się na obszarze zaboru Królestwa Prus.

W 1807 w wyniku wielkiego pożaru miejscowości, została zniszczona górna, drewniana część kościoła. W 1821 została ona naprawiona, a w 1869 wzniesiona nowa – drewniana. Od 1887 w miejscowości istniała poczta ze stacją telefoniczną, bank i dwuklasowa szkoła katolicka, a główna ulica była brukowana. 11 maja 1905 rozpoczęto budowę nowego, obecnego kościoła. 6 sierpnia 1906 odbyła się jego konsekracja. Na początku XX wieku miejscowość zamieszkiwali głównie katolicy narodowości polskiej. W plebiscycie w lipcu 1920 większość mieszkańców głosowała za przynależnością do Polski (jednak w gminie było inaczej, toteż miejscowość pozostała w granicach Niemiec). W latach 1929–1930 zbudowano w Starym Targu kościół ewangelicki, który istniał do 1945. W 1929 otwarto w miejscowości polską szkołę, której pierwszym kierownikiem był Antoni Sarnowski, a jego następcą Franciszek Jujka (aktualnie patron Zespołu Szkół, ojciec urodzonego w Starym Targu dziennikarza i satyryka Zbigniewa Jujki). W okresie międzywojennym istniały w Starym Targu 2 szkoły, a także 3 cmentarze: katolicki, ewangelicki i żydowski. W miejscowości znajdowało się też m.in. kilka sklepów kolonialnych, 2 zajazdy, stacja benzynowa, dom kultury, dom opieki społecznej, 2 młyny, wiatrak i młyn o napędzie elektrycznym, 3 kuźnie, 2 piekarnie i 2 domy podcieniowe.
Budynek Urzędu Gminy w Starym Targu

Od 1945 miejscowość znajduje się w Polsce. Początkowo wraz z całym powiatem sztumskim wchodziła w skład mazurskiego okręgu administracyjnego, a od 7 lipca 1945 w skład województwa gdańskiego. Uchwałą z 4 grudnia 1972 powołana została gmina Stary Targ, która po reformie administracyjnej w 1975 znalazła się w granicach województwa elbląskiego, a od 1999 wchodzi w skład województwa pomorskiego. Od 2002 gmina należy do powiatu sztumskiego (po wydzieleniu go z powiatu malborskiego, reaktywowanego w 1999). 1 grudnia 2018 gminę zamieszkiwało 6285 osób. Gmina zajmuje powierzchnię 14 104 ha, z czego ok. 80% to użytki rolne. Przez teren gminy przebiegają szlak drogowy oraz linia kolejowa Iława-Malbork. Terytorialnie gmina podzielona jest na 14 sołectw i swym zasięgiem obejmuje 40 miejscowości.