Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Regulamin 24h Rajdu Rowerowego ARKUN – E4

Regulamin 24h Rajdu Rowerowego ARKUN – E4

Regulamin 24h Rajdu Rowerowego ARKUN – E4

1. Cel imprezy:
a. Popularyzacja turystyki rowerowej w województwie pomorskim
b. Promowanie regionalnych szlaków i miejscowości
c. Propagowanie zdrowego trybu życia i aktywnego wypoczynku
d. Wyłonienie zespołu, który przejedzie największą liczbę okrążeń

2. Organizator:
a. Esencja | kreatorzy reklamy
b. Fundacja ARKUN

3. Współorganizatorzy:
a. OKiS Żukowo
b. OSP Sulmin

4. Patronat:
a. Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk
b. Burmistrz Gminy Żukowo Wojciech Kankowski
c. Radio Kaszebe
d. Portal Kartuzy.info
e. Serwis sportnakaszubach.pl

5. Miejsce i data wydarzenia
11-12 września 2021 roku – Sulmin k. Żukowa (OSP Sulmin 40)

6. Program zawodów dostępny na stronie www.rajdarkun.pl

7. Warunki uczestnictwa:
a. Rejestracja przez formularz zamieszczony na stronie www.rajdarkun.pl wraz z potwierdzeniem dokonania wpłaty na konto organizatora: 07160011141893685490000001 Bank BNP Paribas wysłanym na adres rowerowy@rajdarkun.pl, a także bezpośrednio w biurze zawodów w dniu wydarzenia.
b. Dokonanie opłaty startowej w wysokości zgodnej z regulaminem w formie:
– gotówkowej w kasie biura zawodów w dniu zawodów
– przelewu na konto Fundacja ARKUN
c. Wypełnienie oświadczenia:
– osoba pełnoletnia
– osoba niepełnoletnia
d. Prawo do startu w wydarzeniu mają osoby, które ukończyły 18 lat. Osoby w przedziale wieku 16-18 wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Dodatkowo, wymagana jest obecność w bazie zawodów rodziców lub opiekunów prawnych)
– każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, w przypadku zawodników niepełnoletnich, na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych
– uczestnik zobowiązany jest do określenia przed startem limitu czasowego, w którym zamierza rywalizować
e. każda drużyna wyznacza kapitana drużyny, który reprezentuje zespół we wszystkich oficjalnych korespondencjach i komunikacji przed, w trakcie i po wydarzeniu
f. jedynie kapitanowie zespołów mogą zgłaszać protesty.

8. Opłaty:
Koszt na jednego zawodnika, bez możliwości przeniesienia pakietu startowego na inną osobę:
a. 45 zł – koszt za zgłoszenie na trasę 10h do dnia 30 czerwca 2021 r.
b. 65 zł – koszt za zgłoszenie na trasę 10h do dnia 31 sierpnia 2021 r.
c. 85 zł – koszt za zgłoszenie na trasę 10h do dnia 11 września 2021 r.
d. 50 zł – koszt za zgłoszenie na trasę 12h do dnia 30 czerwca 2021 r.
e. 70 zł – koszt za zgłoszenie na trasę 12h do dnia 31 sierpnia 2021 r.
f. 90 zł – koszt za zgłoszenie na trasę 12h do dnia 11 września 2021 r.
g. 75 zł – koszt za zgłoszenie na trasę 24h do dnia 30 czerwca 2021 r.
h. 95 zł – koszt za zgłoszenie na trasę 24h do dnia 31 sierpnia 2021 r.
i. 135 zł – koszt za zgłoszenie na trasę 24h do dnia 11 września 2021 r.
j. 5 zł – koszt za zgłoszenie na trasę „Mała pętla” do dnia 11 września 2021 r.
Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie ukończyły zawodów.

9. Świadczenia dla zawodników:
• oznakowaną i zabezpieczoną trasę zawodów
• medal ukończenia rajdu
• numer startowy
• ciepły poczęstunek oraz batony regenerujące i woda
• zabezpieczenie medyczne
• koszulka rajdowa za dodatkową opłatą 35 zł (zamówienia mailowo na adres rowerowy@rajdarkun.pl)

10. Zawody
a. rajd odbywa się na oznakowanej trasie o zmiennej nawierzchni, przeznaczonej do jazdy na rowerze MTB na odcinku około 10km
b. zawodnik musi być wyposażony w sprawny rower, kask ochronny oraz właściwe oświetlenie przednie i tylnie, które należy włączyć po zmroku
c. nie dopuszcza się do startu rowerów wspomaganych dodatkowymi urządzeniami jak silniki elektryczne czy spalinowe
d. zawodnik jest zobowiązany do poprawnego zamontowania numeru startowego oraz urządzenia pomiarowego ilość okrążeni
e. rajd dla uczestników 24h i 12h rozpoczyna się o godzinie 18:00 dnia 11 września (sobota) a dla trasy 10h start odbędzie się o godzinie 8:00 dnia 12 września (niedziela)
f. wszyscy zawodnicy muszą zakończyć rywalizację o godzinie 18:00 dnia 12 września (niedziela)
g. zespoły mogą zmieniać swoich zawodników zgodnie z własną strategią, przy czym w czasie zawodów tylko jeden zawodnik należący do drużyny może przebywać na trasie, zawodnicy kategorii indywidualnej mogą prowadzić wyścig zgodnie z własną strategią
h. okrążenia zliczane są tylko w strefie Start / Meta
i. zmiany zawodników mogą być dokonywane jedynie w strefie Start / Meta
j. zwycięzcami zawodów zostaje drużyna / zawodnik, którzy przejechali / przejechał największą liczbę okrążeń
k. w przypadku takiej samej ilości okrążeń, o zwycięstwie decydować będzie suma czasu trzech ostatnich okrążeń
l. na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne, ominięcie punktu kontrolnego i skracanie trasy będzie karane dyskwalifikacją
m. wycofanie się zawodnika z przyczyn technicznych lub zdrowotnych musi być natychmiast zgłoszone organizatorom
n. wsparcie na torze może być dostarczone tylko przez innych zarejestrowanych zawodników, wspierający zawodnicy muszą poinformować organizatorów o czynnościach związanych z udzielaną pomocą
o. trasa krzyżuje się ze szlakami turystycznymi i drogami, zawodnik musi się liczyć z tym, że na zawodów może się pojawić pieszy, lub nadjeżdżający samochód, a w obszarze leśnym zwierzyna, dlatego zawsze zachowywać należytą ostrożność
p. na terenie bazy udostępnione będzie pole namiotowe, sanitariaty oraz dostęp do pryszniców, ilość miejsc namiotowych jest ograniczona, decyduje kolejność przyjazdu
q. Ciche godziny w bazie trwają od 22:00 do 6:00

11. Zasady fair-play
a. zawodnik wolniejszy powinien ustąpić szybszemu na trasie i w miarę możliwości w trakcie, a kiedy jest wyprzedzany trzymać się prawej strony trasy
b. zawodnik musi zachować szczególną uwagę, gdy trasa jest trudna technicznie, słabo widoczna i kiedy przejeżdża skrzyżowania z drogami publicznymi
c. zawodnik musi przestrzegać Przepisów Ruchu Drogowego.
d. Naprawa roweru powinna być przeprowadzona w obrębie widoczności trasy i nie może przeszkadzać innym uczestnikom zawodów

12. Ochrona środowiska naturalnego:
Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy maratonu poza wyznaczonymi strefami bufetu. Zaśmiecanie trasy maratonu będzie karane dyskwalifikacją. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.

13. Skargi i zażalenia:
Protesty można składać w formie pisemnej w czasie trwania zawodów i nie później niż 15 min po wywieszeniu wyników na tablicy informacyjnej w biurze zawodów. Decyzja ostateczna należy do Organizatora.

14. Informacje dodatkowe.
a. Podczas przebywania w miejscu zawodów zawodnicy powinni zastosować się do obowiązujących przepisów, zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego oraz przepisami prawa dotyczącymi COVID-19.
b. Zawodnik oświadcza, że posiada świadomość stopnia ponoszonego ryzyka, jeżeli chodzi o zakażenie wirusem COVID-19 podczas zawodów. Zdaje sobie sprawę, że mimo wprowadzania reżimu sanitarnego i przestrzegania odpowiednich procedur przez Organizatora istnieje ryzyko zakażenia.
c. Zawodnik oświadcza, że nie będzie wnosił żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora w razie zakażenia się wirusem COVID-19 podczas zawodów.
d. zawodnicy podczas rajdu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do służb porządkowych
e. zabrania się używania wulgarnych słów oraz zachowywania się w sposób niesportowy
f. organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich
g. każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność
h. organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów oraz ewentualne kolizje i wypadki na trasie nie spowodowane przez niego
i. zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne
j. organizator zastrzega sobie możliwość odwołania zawodów lub zmiany zasad rozgrywania wyścigu w związku ze zmianą wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego oraz przepisów prawa dotyczących COVID-19.
k. w przypadku rezygnacji z udziału w imprezie Organizator nie wypłaca zwrotu wpisowego
l. uczestnik rajdu wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie zgodnym z niniejszym Regulaminem
m. organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian

15. Kontakt:
Komendant – Mariusz Albecki tel.: 505085902, Z-ca komendanta – Paweł Musiał tel.: 601863050, Email: rowerowy@rajdarkun.pl

Aktualizacja: 17.05.2021

REGULAMIN wersja PDF