Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Regulamin Wodna Przeprawa 2022

Regulamin Wodna Przeprawa 2022

Regulamin spływu kajakowego
IV WODNA PRZEPRAWA ARKUN
1-3 lipca 2022 roku
Gmina Stara Kiszewa, rzeka Wda

1. Organizator:
a. Fundacja ARKUN
b. Esencja kreatorzy reklamy

2. Patronat:
a. Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk
b. Radio Kaszebe

3. Miejsce i data wydarzenia
a. 1-3 Lipca 2022 roku
b. Nocleg na polu namiotowym Gospodarstwo Agroturystyczne Lipy, Lipy 2
c. Spływ Miedzno – Wojtal – Czarna Woda (2 Lipca 2022 roku) 13km do 7h
d. Spływ Czarna Woda – Zimne Zdroje (3 lipca 2021 roku) 7km do 3h

4. Cel imprezy:
a. Popularyzacja turystyki kajakowej w województwie pomorskim
b. Promowanie regionalnych szlaków i miejscowości
c. Propagowanie zdrowego trybu życia i aktywnego wypoczynku

5. Kadra:
Komendant: Dawid Dalewski
Z-ca komendanta: Adrian Płucienniczek

6. Warunki uczestnictwa:
a. Oferta Rajdu skierowania jest do rodzin, dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z regionu pomorskiego.
b. Przeprawa jest imprezą wymagającą od uczestników odpowiedniego wyposażenia i kondycji. Uczestnicy muszą posiadać ekwipunek umożliwiający spływ kajakowy w zmiennych warunkach atmosferycznych oraz nocowanie w warunkach turystycznych.
c. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział tylko pod opieką osób pełnoletnich.
d. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie zgłoszenia z potwierdzeniem wpłaty wpisowego do dnia 30 czerwca 2022 r.
e. Ilość miejsc jest ograniczona i o przyjęciu będzie decydować kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia po terminie przyjmowane będą jedynie w przypadku wolnych miejsc oraz bez gwarancji zabezpieczenia pełnych świadczeń.
f. Opiekunowie grup co najmniej 10-osobowych uczestniczą w Rajdzie nieodpłatnie.
g. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie, którą przedstawiają na starcie Rajdu.
h. Każdy z uczestników jest zobowiązany do posiadania aktualnego ubezpieczenia NNW obejmujące swoim zakresem aktywności zgodne z opisem imprezy.

7. Zgłoszenia:
a. Rejestracja przez formularz zamieszczony na stronie na stronie www.rajdarkun.pl/#zapisy
b. Zgłoszenie jest ważne, jeśli zostanie potwierdzone dokonaniem wpłaty na konto organizatora: 07160011141893685490000001 Bank BNP Paribas

8. Opłaty:
a. spływ bez noclegu – 95 zł osoba
b. spływ + 1 nocleg na polu namiotowym – 125 zł osoba
c. spływ + 2 noclegi na polu namiotowym – 155 zł osoba
d. 2 spływy + 2 noclegi na polu namiotowym – 230 zł osoba

9. Świadczenia dla uczestników:
• Kajaki dwuosobowe (jednoosobowe po wcześniejszym zgłoszeniu)
• Kamizelki asekuracyjne
• Wiosła (2 sztuki na kajak dwuosobowy i 1 sztuka na kajak jednoosobowy)
• Transport z miejsca zakończenia spływu do obozu
• Dla uczestników spływu na trasie rodzinnej, transport z miejsca zakończenia spływu do miejsca obozowego.
• Poczęstunek
• Koszulka za dodatkową opłatą 45 zł (zamówienia mailowo na adres wodny@rajdarkun.pl)
• Noclegi w warunkach turystycznych, w namiotach, dostęp do prysznicy i łazienek
• Materiały krajoznawcze

10. Przebieg spływu
a. Baza wydarzenia zlokalizowana jest na terenie Gospodarstwo Agroturystyczne “Lipy” Lipy 2, dostępna dla uczestników od piątku (1 lipca) od godziny 16.00 do niedzieli (3 lipca) do godziny 12.00
b. Uczestnicy rozpoczynają wydarzenie w sobotę (2 lipca)w bazie na terenie Gospodarstwa Agroturystycznego „Lipy” o godzinie 9.00 i zostaną przewiezieni do miejsca wodowania kajaków
c. Spływ rozpocznie się w sobotę (2 lipca) o godzinie 10:00 przy przystani koło mostu we wsi Miedno
d. Około godziny 14.00 w sobotę (2 lipca) w przystani Wojtal, gdzie zaplanowany jest postój z ciepłym posiłkiem.
e. Etap drugi kończy się w Czarnej Wodzie około godziny 17.00.
f. Trasa wymagająca rozpocznie się w Czarnej Wodzie w niedzielę (3 lipca) o godzinie 10:00 a zakończy w miejscowości Zimne Zdroje około 13.00. Dojazd do Czarnej Wody we we własnym zakresie.

11. Ochrona środowiska naturalnego: Uczestnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy spływu. Wszelkie odpady muszą być zabrane z trasy spływu.

12. Nocleg: Gospodarstwo Agroturystyczne “Lipy” Lipy 2

13. Obowiązki uczestników:
a. przestrzeganie regulaminu wydarzenia i postanowień Karty Turysty, przepisów przeciwpożarowych, ruchu drogowego i innych przepisów porządkowych,
b. stosowanie się do poleceń kierownictwa Rajdu,
c. organizacja wyżywienia we własnym zakresie (produkty, naczynia itp.)
d. obowiązuje cisza nocna między godzinami 22.00 a 6.00 na okoliczność dłuższych imprez towarzyszących będzie przeznaczone odpowiednie miejsce tak, aby nie przeszkadzać pozostałym uczestnikom Rajdu,
e. posiadanie odpowiedniego ubioru i obuwia do wędrówki w różnych warunkach atmosferycznych oraz odpowiedniego sprzętu turystycznego, w tym śpiwora, karimaty lub materaca, miękkiego obuwia na zmianę, kubka, łyżki, itp.,
f. zabranie ze sobą dużo uśmiechu oraz tworzenie sympatycznej atmosfery na Rajdzie.

14. Informacje dodatkowe
a. Podczas przebywania w bazie wydarzenia uczestnicy powinni zastosować się do obowiązujących przepisów, zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego oraz przepisami prawa dotyczącymi COVID-19.
b. Uczestnik oświadcza, że posiada świadomość stopnia ponoszonego ryzyka, jeżeli chodzi o zakażenie wirusem COVID-19 podczas rajdu. Zdaje sobie sprawę, że mimo wprowadzania reżimu sanitarnego i przestrzegania odpowiednich procedur przez Organizatora istnieje ryzyko zakażenia.
c. Uczestnik oświadcza, że nie będzie wnosił żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora w razie zakażenia się wirusem COVID-19 podczas wydarzenia.
d. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania rajdu lub zmiany przebiegu wydarzenia w związku ze zmianą wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego oraz przepisów prawa dotyczących COVID-19.

15. Postanowienia końcowe.
a. uczestnicy podczas spływu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu.
b. zabrania się używania wulgarnych słów oraz zachowywania się w sposób niesportowy
c. organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników spływu na miejsce wydarzenia
d. każdy uczestnik bierze udział w spływie na własną odpowiedzialność
e. organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania spływu oraz ewentualne kolizje i wypadki na trasie nie spowodowane przez niego
f. spływ odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne
g. w przypadku rezygnacji z udziału w imprezie Organizator nie wypłaca zwrotu opłat
h. uczestnik wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku w materiałach promocyjnych organizatora oraz podmiotów współpracujących i powiązanych biznesowo z organizatorem
i. organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian

16. Kontakt:
Komendant – Dawid Dalewski tel.: 669 835 325,
Z-ca komendanta – Adrian Płycienniczek tel.: 783 262 898
Email: wodny@rajdarkun.pl

Regulamin 2022 w wersji .pdf

Aktualizacja: 20.06.2022